Please enable JS

INETMEDIA Smart Supply

Zautomatyzowany system dystrybucji i wydawania komponentów, drobnych podzespołów, części zamiennych, jednorazowych narzędzi oraz środków ochrony osobistej dla pracowników.

Podążaj za najnowszymi trendami – usprawniaj procesy operacyjne, ułatwiaj pracownikom dostęp do materiałów, automatyzuj wydawanie materiałów, części i narzędzi, redukuj koszty działalności.
System INETMEDIA Smart Supply bazuje na technologii smart vendingu 4.0 i obejmuje ultranowoczesne urządzenia do wydawania (INETMEDIA Smart Supply Box) zarządzane dedykowanym oprogramowaniem dającym możliwość m.in. różnicowania poziomu dostępu, zarządzania treścią informacji dla użytkowników, a także monitorowania procesów wydań. System przeznaczony jest do stosowania nie tylko w typowych miejscach, gdzie potrzebne są materiały, komponenty, części, oraz sprzęt i narzędzia jak działy produkcji firm produkcyjnych czy oddziały chirurgiczne szpitali, ale również wszędzie tam, gdzie pracownicy potrzebują łatwego, nieograniczonego w czasie a jednocześnie rejestrowanego dostępu do sprzętu i narzędzi pracy jak np. sprzętu komputerowego czy biurowego.

System INETMEDIA Smart Supply
Pojemne, w pełni konfigurowalne magazyny w każdym urządzeniu do wydawania (>350 SKU) o kompaktowych gabarytach zewnętrznych
Nowoczesny w pełni multimedialny interface urządzenia i zarządzanie komunikatami
Łączność urządzeń z siecią poprzez łącze internetowe GPRS/LAN
Zarządzanie wieloma urządzeniami z panelu administracyjnego CMS
Identyfikacja użytkowników
Możliwości zarządzania poziomami dostępu
Spływ danych z wielu urządzeń w trybie online
Niski pobór energii
Mobilność urządzeń, możliwość funkcjonowania niemal w dowolnym miejscu (plug and play)
Bezpieczeństwo urządzenia i zawartości dzięki odpowiednim zabezpieczeniom i możliwości monitorowania stanu urządzenia
INETMEDIA Smart Supply Box
● pojemny bezpieczny magazyn - ponad 350 różnych pozycji magazynowych (SKU) przy jednocześnie niewielkich zewnętrznych gabarytach urządzenia
● duży 32” ekran dotykowy do komunikacji z użytkownikiem
● skaner kodów QR i kodów kreskowych wykorzystywany np. do identyfikacji użytkownika / personalizacji procesu wydania materiału
● mikrofon i kamera frontowa do opcjonalnej komunikacji zdalnej np. z działem zaopatrzenia, jak również z alternatywną możliwością dodatkowej weryfikacji użytkownika
● opcjonalna drukarka
● bezpieczna, blokowana szuflada do wydawania materiałów / części / sprzętu
● modem GPRS//LAN do łączności z internetem
Schemat systemu
img

Jakie korzyści uzyskasz wdrażając system?

 • Pełna dostępność materiałów i komponentów dla pracowników 24/7
 • Zdalny monitoring wydań materiałów w czasie rzeczywistym
 • Pełna identyfikacja użytkowników i działów firmy np. na podstawie skanu karty dostępu
 • Łatwe zarządzanie magazynem w urządzeniach z panelu CMS
 • Optymalizacja stanów magazynowych
 • Istotne oszczędności procesów operacyjnych w firmie
 • Możliwość wyeliminowania tradycyjnego magazynu części, związanych z tym procedur i obsługi przez personel
 • Minimalizacja strat i marnotrawstwa zasobów firmowych
 • Dostarczanie użytkownikom dodatkowych informacji o wydawanych materiałach, instrukcji i komunikatów o zastosowaniu części, materiałów, komponentów np. informacji BHP
 • Budowanie odpowiedniego wizerunku wśród pracowników jako podmiotu nowoczesnego wdrażającego przyjazne rozwiązania. Element marketingu wewnętrznego.
 • Mobilność punktów wydań, możliwość prostej zmiany lokalizacji magazynów

Jak wygląda współpraca z nami?
01

Analiza specyfiki biznesowej Klienta i określenie potrzeb w zależności od branży /sektora

02

Opracowanie założeń projektu biznesowego i implementacji systemu INETMEDIA Smart Supply

03

Customizacja systemu - opracowanie specyficznych rozwiązań funkcjonalnych, docelowych cech urządzeń i oprogramowania

04

Produkcja urządzenia i oprogramowania

05

Dostarczenie systemu i wdrożenie

06

Opcjonalny serwis w oparciu o przyjęty model współpracy

07

Możliwy dalszy rozwój systemu i współpracy